Dr Bartosz Helfer z grantem Opus 21 od Narodowego Centrum Nauki

 

Miło nam poinformować, że dr Bartosz Helfer z Zakładu Psychologii Rozwoju naszego Instytutu został laureatem konkursu OPUS 21 w ramach Narodowego Centrum Nauki. Dr Helfer otrzymał 1 202 676 zł na realizację projektu "Transparentność, uczciwość i niezależność w badaniach klinicznych w psychologii".

W streszczeniu projektu czytamy: "W naukach psychologicznych panuje kryzys odtwarzalności, integralności i przejrzystości badań klinicznych. Szacuje się, że aż 85% zainwestowanych pieniędzy jest marnowanych. Większość negatywnych wyników nigdy nie jest publikowana a 50% jest publikowanych wybiórczo. W anonimowych ankietach większość naukowców przyznaje, że stosuje wątpliwe praktyki badawcze, aby uzyskać bardziej atrakcyjne wyniki. Coraz więcej naukowców kwestionuje przejrzystość i integralność praktyk badań sponsorowanych przez przemysł, co stanowi zagrożenie dla przyszłości badań klinicznych w psychologii. Ten kryzys rzetelności prowadzi do dezinformacji i spadku zaufania społecznego do metody naukowej. W dużej mierze jest to spowodowane błędnymi metodami prowadzenia i raportowania badań. W ramach tego projektu zbadane zostaną metody i praktyki badawcze, aby zrozumieć, jak zmniejszyć ryzyko błędów i poprawić jakość metodologiczną w naukach psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, a tym samym dostarczyć bardziej wiarygodnych i bezpiecznych wniosków z badań. Projekt ten będzie obejmował krytyczną ocenę danych w celu zsyntetyzowania dowodów naukowych, aby ocenić, na ile można ufać odkryciom psychologii klinicznej i jakie aspekty procesu badawczego można ulepszyć, aby zwiększyć jego wartość i zmniejszyć marnotrawstwo zasobów badawczych. (…)

W projekcie wykorzystane zostaną nowatorskie narzędzia oceny meta-badawczej, w tym własne nowoopracowane instrumenty (np. konflikt interesów, spin, standardy etyczne). Opracowane zostaną również nowe metody, w tym sposoby systematycznego wykrywania i radzenia sobie z nierzetelnością naukową, a także sposoby wdrażania trwałych pozytywnych zmian w obecnym systemie naukowym. Rezultatem tej pracy będzie nowa wiedza i narzędzia badawcze, które poprawią kliniczne metody badań psychologicznych i sprawozdawczość poprzez opracowanie: nowego rygoru metodologicznego, bardziej solidnych i przejrzystych metod, jaśniejszych odpowiedzi dotyczących interwencji psychologicznych, ich profilu bezpieczeństwa i skutków zdrowotnych, co doprowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa zasobów, ograniczając potencjalne niewłaściwe wykorzystanie danych badawczych.”

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań!