Dr Katarzyna Durniat laureatką II edycji konkursu na granty wewnętrzne

Serdecznie gratulujemy dr Katarzynie Durniat z naszego Instytut, która została laureatką II edycji Konkursu na Granty Wewnętrzne UWr.

 

Granty wewnętrzne, adresowane do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie badań wstępnych po to, żeby móc złożyć aplikację, umożliwiającą uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych. Maksymalna kwota finansowana przyznawana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł. W II edycji Konkursu na granty wewnętrzne wpłynęło łącznie 128 wniosków, a jedynie 45 wniosków zostało wyróżnionych.

 

Dr Katarzyna Durniat otrzymała 40 000 zł na badania dotyczące pomiaru i diagnostyki mobbingu w modelu interakcyjnym.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań!