Dr Magdalena Żurko uhonorowana orderem Odrodzenia Polski

 

Spieszymy poinformować, że dr Magdalena Żurko z naszego Instytutu została uhonorowana przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim orderu „Odrodzenia Polski” za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, przede wszystkim za aktywność w Ruchu Wolność i Pokój, który to ruch działał w latach 1985 - 1992 jako niezależne ugrupowanie,  opozycyjne wobec władz komunistycznych.

"Order Odrodzenia Polski to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami" - czytamy w komunikacie Uniwersytetu Wrocławskiego.

https://uni.wroc.pl/uhonorowani-orderem-odrodzenia-polski-z-uwr/?fbclid=IwAR2G0WVzWRaaRfaT5FOXLWZO1aAeh52axGejEj5ylHtTt8YTiMQhI_2tNM8

Jesteśmy dumni i gratulujemy!

Zdj. Uniwersytet Wrocławski