Dr Małgorzata Gocman w gronie pracowników IPS

Miło nam zakomunikować, że grono naszych pracowników powiększyło się o osobę dr Małgorzaty Gocman, która od października tego roku rozpoczęła pracę na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki psychologii klinicznej i muzykoterapii. Zajmuje się badaniem zaburzeń psychicznych i zachowań ryzykownych u osób, mających doświadczenia opieki zastępczej, a w obszarze muzykoterapii - badaniem czynników warunkujących szeroką rozumianą percepcję muzyki i preferencje muzyczne. Interesuje się technikami receptywnymi w muzykoterapii, w szczególności możliwościami programowania muzyki do terapii. Działalność akademicką łączy z powodzeniem z działalnością szkoleniową oraz praktyczną w zakresie muzykoterapii.

 

Cieszymy się i życzymy samych sukcesów zawodowych pod szyldem IPs!