Dr Michał Białek laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

 

Z radością informujemy, że nasz pracownik dr Michał Białek z Zakładu Psychologii Zarządzania otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, zajmując tym samym pierwsze miejsce w swoim panelu. Stypendium to finansuje pracę naukową młodych badaczy przez okres 36 miesięcy.

W procesie oceny dorobku naukowego brany był pod uwagę okres ostatnich pięciu lat, podczas których dr Białek został autorem 23 publikacji z listy JCR oraz kilkunastu publikacji z listy B, dotyczących podejmowani decyzji odroczonych w czasie oraz decyzji moralnych. Dr Białek jest też aktywnie zaangażowany w ruch Otwartej Nauki, promujący transparentność i replikowalność prowadzonych badań naukowych. Aktualnie prowadzi badania dotyczące efektu języka obcego na sądy i wybory (granty NCN SONATA – M. Białek i PRELUDIUM – R. Muda, UMCS), oraz badania nad inwestycjami w „grzeszne akcje” (SONATA - P. Niszczota, UEP).

Dr Białek dołączył jednocześnie do grona byłych laureatów tego stypendium w Instytucie Psychologii czyli dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr, dr Agnieszki Sorokowskiej, dr Katarzyny Pisańskiej i dr Anny Oleszkiewicz.

Gratulujemy serdecznie i życzymy niesłabnącego powodzenia dalszych projektów badawczych!