Dr Sylwester Orzechowski nowym pracownikiem IPs

Z radością informujemy, że do grona pracowników naszego Instytutu dołączył - na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej - dr Sylwester Orzechowski. Prowadzi on badania nad zachowaniami samodotykowymi (self-touching), rolą gestów w ewolucji języka i komunikacji interpersonalnej, a jego zainteresowania dydaktyczne obejmują komunikację niewerbalną, psychologię ewolucyjną oraz psychologię emocji i motywacji. Dr Orzechowski jest autorem wielu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, a także książki "Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność". Wyniki swoich badań prezentował już wielokrotnie na konferencjach w kraju i za granicą (m. in. USA, Brazylia, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Austria). Jest też  konsultantem i trenerem umiejętności komunikowania się niewerbalnego.

 Witamy na pokładzie, życzymy owocnych współpracy i sukcesów!

(zdjęcie z archiwum pracownika)