Dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr i dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr na prestiżowej liście The World’s Top 2% Scientists

 

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr i dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr z naszego Instytutu znaleźli się w gronie najlepszych naukowców na świecie czyli na prestiżowej liście The World’s Top 2% Scientists, na której znajdują się najczęściej na świecie cytowani autorki i autorzy.

Lista rankingowa The World’s Top 2% Scientists została opracowana przez Uniwersytet Stanforda, we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. Zestawienie obejmuję ocenę całości dorobku naukowego poszczególnych badaczek i badaczy, według złożonego indeksu bibliometrycznego. Aktualnie na liście znalazło się prawie 160 tys. specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki, w tym 726 osób reprezentujących Polskę. 

Gratulujemy gorąco!