Dr hab. Anna Brytek - Matera, prof. UWr w redakcjach międzynarodowych czasopism naukowych

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Anna Brytek - Matera, prof. UWr została redaktorką gościnną specjalnego numeru czasopisma naukowego Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) pt. Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours Publikowane w czasopiśmie IJERPH prace naukowe dotyczą szeroko rozumianego zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a także badań środowiskowych. W obecnym rankingu czasopism (JCR)  IJERPH plasuje się na 67 pozycji na 185 indeksowanych czasopism (Q2) w kategorii Public, Environmental & Occupational Health. Czasopismo posiada współczynnik wpływu (Impact Factor) równy 2,468 (2018).

Dr hab. Brytek - Matera została też członkinią rady recenzenckiej renomowanego międzynarodowego czasopisma naukowego Nutrients. Czasopismo publikuje artykuły prezentujące najnowsze wyniki badań podstawowych i stosowanych z zakresu nauk o żywności i żywieniu. W obecnym rankingu czasopism (JCR) Nutrients zajmuje 16 pozycję na 86 indeksowanych czasopism (Q1) w kategorii Nutrition and Dietetics oraz 15 pozycję na 301 indeksowanych czasopism (Q1) w kategorii Food Science. Czasopismo posiada współczynnik wpływu (Impact Factor) równy 4,171 (2018).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!