Dr hab. Jolanta Kowal profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Jolanta Kowal – kierująca w naszym instytucie Zakładem Psychologii Osobowości – od czerwca br. objęła stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pani dr hab. Jolanta Kowal, prof. UWr należy do grona najbardziej aktywnych naukowo i doświadczonych dydaktycznie pracowników Instytutu Psychologii. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (2020) jej dorobek naukowy znacznie powiększył się o prace mające duży wkład w rozumienie psychologicznych, społecznych, statystycznych, metodologicznych i ekonomicznych zagadnień psychologii funkcjonowania człowieka w warunkach organizacji, zarządzania kompetencjami i dobrostanem. Na dorobek publikacyjny dr hab. Jolanty Kowal, prof. UWr składają się 143 publikacje, które – jak dotychczas – były cytowane w literaturze naukowej prawie 900 razy.

Swoim doświadczeniem naukowym dr hab. Jolanta Kowal, prof. UWr dzieliła się na 82 konferencjach. Jest członkiem w kilku ważnych - z punktu widzenia badań interdyscyplinarnych - organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. Jako ceniony ekspert w zakresie badań łączących psychologię, zarzadzanie i ekonomię, dr hab. Jolanta Kowal, prof. UWr po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego odbyła siedem wyjazdów badawczo-dydaktycznych, zapraszana jako visiting profesor na uczelnie w USA i w Czechach, gdzie wygłosiła cykle wykładów na temat metodologii badań społeczno-ekonomicznych i metod statystycznych w biznesie i zarządzaniu. Dr hab. Jolanta Kowal, prof. UWr, po uzyskaniu habilitacji, brała udział w 8 projektach naukowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych przez NCBR i Komisję Europejską.

Serdecznie gratulujemy!!!