Dr hab. Kinga Lachowicz – Tabaczek, prof. UWr laureatką IV edycji konkursu na granty wewnętrzne!

Serdecznie gratulujemy dr hab. Kindze Lachowicz – Tabaczek, prof. UWr, która została laureatką IV edycji Konkursu na Granty Wewnętrzne UWr, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Granty wewnętrzne, adresowane do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie badań wstępnych po to, żeby móc złożyć aplikację, umożliwiającą uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych. Maksymalna kwota finansowana przyznawana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł. W IV edycji Konkursu na granty wewnętrzne wpłynęło łącznie 107 wniosków, a jedynie 44 wnioski zostały wyróżnione.

 

Dr hab. Kinga Lachowicz – Tabaczek, prof. UWr otrzymała 40 000 PLN na realizację projektu badawczego: „Gdy podmiotowość innych nie ma znaczenia: Osobowościowe i społeczne korelaty zgeneralizowanej tendencji do obiektyfikowania innych osób.”

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań!

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://uwr.edu.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/konkursy-2/trwajace/granty-wewnetrzne-wyniki/