Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr laureatem w konkursie Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS.

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Sorokowski, kierownik Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu znalazł się ponownie na liście laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Dr hab. Piotr Sorokowski otrzymał grant w konkursie PRELUDIUM BIS w wysokości 607 932 na realizację projektu: "Dlaczego opowiadamy historie?"

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego. Otrzymane środki nagrodzone osoby mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

Więcej o nagrodzonych projektach można znaleźć na stronie https://uni.wroc.pl/nagrodzeni-w-preludium-bis/