Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr laureatem w konkursie Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 5.

Piotr Sorokowski

Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, kierownik Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu znalazł się ponownie na liście laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Dr hab. Piotr Sorokowski został laureatem w konkursie PRELUDIUM BIS i będzie kierował projektem: "Węch doskonały: jak kultura i środowisko wpływają na odbieranie zapachów ". Dofinansowanie wynosi 688 080 PLN.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Oznacza to, że przyszły doktorant lub doktorantka prof. Sorokowskiego będzie wspólnie z promotorem badał węch w tradycyjnych społecznościach zamieszkujących Nową Gwineę.

Więcej o nagrodzonych projektach można znaleźć na stronie https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2024-01-30-preludiumbis5

 

Serdecznie gratulujemy!