Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr po raz drugi w składzie Rady Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Z dumą informujemy, że dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr został po raz drugi wybrany członkiem Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. W Radzie zasiada dziewięć osób, w tym także osoby spoza kadry uniwersyteckiej.

Zgodnie ze statutem i ustawą Rada Uniwersytetu jest organem, do którego najważniejszych zadań należą opiniowanie projektu strategii i statutu Uniwersytetu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania Uniwersytetem oraz wskazywanie kandydatów na Rektora (https://uni.wroc.pl/rada-uwr/). Radę wybiera Senat Uniwersytetu w głosowaniu tajnym. Prof. Sorokowski otrzymał w głosowaniach najwięcej głosów ze wszystkich zgłoszonych kandydatów. Na ostatnim posiedzeniu wybrano też Wojciecha Hanna, Wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska oraz Krzysztofa Domareckiego prezesa Selena FM S.A. Kolejne głosowania odbędą się 29 grudnia.

Serdecznie gratulujemy naszemu kandydatowi, życzymy powodzenia i sukcesów w sprawowaniu funkcji!