Dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr z grantem Opus 18 od Narodowego Centrum Nauki

 

Z wielką przyjemnością donosimy, że projekt zatytułowany "Homo Aestheticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych", którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr a współtwórcą także dr Jerzy Luty, uzyskał finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Opus 18 w kwocie 640 800 zł. Projekt zakłada  prowadzenie badań w społecznościach tradycyjnych Nowej Gwinei, Afryki, Syberii i na  Wyspach Cooka.

"Prace takich autorów jak Dissanayake („Homo Aestheticus: Where Art From From and Why”, 1995), Dutton („The Art Instinct”, 2009) lub Davies („The Artful Species: Aesthetics, Art, and Evolution”, 2012) doprowadziły do ożywionych dyskusji między uczonymi zainteresowanymi estetyką i sztuką. W wymienionych książkach autorzy zaprezentowali wiele interesujących i intrygujących hipotez i pomysłów, które pozwalają na połączenie fenomenu istnienia i spostrzegania sztuki z teorią ewolucji (Dutton, 2009; Dissanayake, 1995; Davies, 2012; Luty, 2018). Upraszczając, prace te próbują wyjaśnić ludzką tendencję do tworzenia i podziwiania sztuki teoriami doboru naturalnego i seksualnego człowieka. Co warte podkreślenia, większość z tych hipotez jest w niewielkim stopniu wsparta jakimikolwiek danymi empirycznymi. W związku z tym, proponujemy projekt naukowy z zakresu filozofii eksperymentalnej, którego celem jest przetestowanie najważniejszych hipotez w dziedzinie estetyki ewolucyjnej i zbadanie, czy ewolucyjne podejście do estetyki ma uzasadnienie empiryczne. (...) Niniejszy projekt badawczy wykorzystuje narzędzia i metody nauk humanistycznych i biologicznych, aby odnaleźć odpowiedzi na pytania postawione w literaturze filozoficznej i estetycznej. (...) Wierzymy, że wykorzystanie teorii biologicznych i testowanie wybranych faktów metodami eksperymentalnymi może okazać się wyjątkowo przydatne dla współczesnej filozofii sztuki" - czytamy w streszczeniu projektu.

Serdecznie gratulujemy, życzymy owocnych podróży i poszukiwań, a także spektakularnych odkryć badawczych!

 

Zdj. Agencja Gazeta.