Dr hab. Ryszard Poprawa profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Ryszard Poprawa – kierujący w naszym instytucie Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia – objął w kwietniu br. stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pan dr hab. Ryszard Poprawa, prof. UWr należy do grona najbardziej doświadczonych naukowo i dydaktycznie pracowników Instytutu Psychologii. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego jego dorobek naukowy znacznie się powiększył, a także został rozwinięty o ważne społecznie wątki badawcze, dotyczące m. in. współczesnych uzależnień, radzenia sobie ze stresem wywołanym pandemią i postaw wobec szczepienia się przeciw COVID-19. Wartość naukowa i społeczna podjętych tematów badawczych jest bezdyskusyjna i ma ważne znaczenie aplikacyjne.

Innym rysem charakteryzującym pracę naukową dra hab. Ryszarda Poprawy, prof. UWr jest jego wkład w tworzenie i adaptację narzędzi psychometrycznych (testów psychologicznych), które są wykorzystywane w badaniach nie tylko przez samego autora, ale przez badaczy krajowych oraz o międzynarodowym zasięgu. Warto zaznaczyć, że psychometria to jedna z najtrudniejszych dziedzin psychologii, bo wymaga łączenia na wysokim poziomie wiedzy teoretycznej, metodologicznej i statystycznej, co jest atutem prac badawczych dra hab. Ryszarda Poprawy, prof. UWr. Prace te były – jak dotychczas – cytowane w literaturze naukowej prawie pół tysiąca razy.

Serdecznie gratulujemy!!!