Edukacja zdalna w opinii studentek i studentów IPs - wyniki ankiet

 

Z uwagi na epidemię COVID-19, w naszym Instytucie, jak i na całym Uniwersytecie uruchomiono edukację zdalną, wykorzystującą najnowsze dostępne formy kształcenia na odległość. Nasi studenci i wykładowcy stanęli tym samym przed wyzwaniem realizowania programu studiów w trybie online, a także zachowania ciągłości i jakości komunikacji akademickiej tym właśnie sposobem. Z przeprowadzonej na prośbę Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysława Wiszewskiego ankiety ewaluacyjnej wynika, że z zadaniem tym poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Ankietę wypełniło ponad 200 osób studiujących w naszym Instytucie. Zamknięto ją 22 kwietnia. Poniżej publikujemy wybrane wyniki.

 

Czy wykładowcy w trakcie zajęć starają się nawiązać kontakt ze studentami i wprowadzają interaktywne formy pracy? Na to pytanie zdecydowana większość naszych studentów (92%) przyznało, że prowadzący wprowadzają interaktywne formy pracy. "Tak" - odpowiedziało 208 osób (92%), a "Nie" - 19 osób (8%).

 

1

 

Jak ocenia Pan/Pani zajęcia z użyciem narzędzi cyfrowych? Aż 75% naszych studentów okazała się być zadowolonych z zajęć prowadzonych tym sposobem. "Bardzo dobrze" odpowiedziało  27  osób (12%), "dobrze" -  77 osób (34%), "zadowalająco" - 65 osób (28,5%), "neutralnie" - 45 osób (20%), a "negatywnie" jedynie  13 osób( ok. 5,5%).

2

 

Jakie wsparcie otrzymał Pan/Pani ze strony uczelni w zakresie uczestnictwa w zdalnych zajęciach? Około 77% naszych studentów zadeklarowało poczucie, iż otrzymują wsparcie organizacyjne i sprzętowe ze strony Instytutu jak chodzi o zajęcia prowadzone zdalnie. "Określenie ogólnych ram zajęć i wsparcie w zakresie dostępu do narzędzi" zadeklarowało  101 osób (44,5%), "określenie sposobu prowadzenia zajęć i udostępnienie stosownych narzędzi cyfrowych" -  72 osoby (32%), "określenie ogólnych ram zajęć, bez wsparcia w zakresie dostępu do narzędzi do realizacji zajęć" -  42 osoby  ( 18,5%) i "brak wsparcia" - 12 osób (5%).

 

3

 

Jak ocenia Pan/Pani możliwość interakcji z prowadzącym i studentami? Jak chodzi o ocenę możliwości interakcji  z prowadzącym i studentami  82 osoby (36%) oceniło ją "Bardzo dobrze", 75 osób (33%) "dobrze", 47 osób (21%) "neutralnie", 14 osób (6%) "źle" i 9 osób (4%) "bardzo źle".

 

4

 

Jak ocenia Pan/Pani prostotę i intuicyjność obsługi programów używanych do zdalnych zajęć? W kwestii prostoty i intuicyjności obsługi używanych programów 83 osoby (36%) oceniło je "bardzo dobrze", 99 osób (44%) "dobrze", 35 osób (15%) "neutralnie",  8 osób (4%) "źle" i 2 osoby (1%) "bardzo źle".  

 

5

 

Jak ocenia Pan Pani dostęp do nagranych wykładów? Jak chodzi o dostępność nagranych wykładów 68 osób (30%) oceniło ją "bardzo dobrze", 61 osób ( 27%) "dobrze", 41 osób (18%) "neutralnie", 29 osób (13%) " źle" i 15 osób (ok. 6,5%) "bardzo źle". Opcję "nie dotyczy" wybrało w przypadku tego pytania  13 osób (ok. 5,5%).

 

6

 

Jak ocenia Pan/Pani  wykorzystanie czatu do komunikacji z prowadzącym/kolegami i koleżankami? Wykorzystanie czatu w komunikacji w opinii "bardzo dobrze" oceniło 91 osób (40%), "dobrze"  89 osób (39%), "neutralnie" 27 osób (12%), "źle"  8 osób (ok. 3,5%) i "bardzo źle"  2 osoby (1%). Opcję "nie dotyczy" wybrało w przypadku tego pytania  10 osób (4,5%).

 

7

 

 

Zdj. Marta Mirynowska (źródło: torbox.flog.pl)