Fotorelacja z wizyty Profesora Paula Costy w IPs

 

Mijający semestr zimowy rozpoczął się wizytą w naszym Instytucie światowej sławy psychologa Profesora Paula Costy oraz jego żony Karol Costy. Paul Costa znany jest m. in. jako współautor najpopularniejszej współcześnie na świecie teorii osobowości, funkcjonującej pod nazwą Wielka Piątka. Jest też wybitnym badaczem psychologii różnic indywidualnych oraz jednym z najczęściej cytowanych dziś psychologów na świecie. Para gościła u nas w połowie października 2019 roku. Studentki i studenci mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w ceremonii wręczenia Profesorowi Honorowej Nagrody im. Williama Sterna, a także uczestniczenia w emocjonujących i inspirujących spotkaniach z nim oraz jego żoną.

 

1

  

2

                                                                                                                   

6

 

W pierwszy dzień wizyty odbyła się uroczystość, w trakcie której Paul Costa odebrał z rąk Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adama Jezierskiego oraz Dyrektora Instytutu Psychologii dr. hab. Piotra Sorokowskiego Honorową Nagrodę im. Williama Sterna. Nagroda ta przyznawana jest przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego osobom, które w sposób wybitny oraz niepowtarzalny przyczyniły się do rozwoju psychologii jako nauki, a także wywarły wpływ na całą rzeszę badaczek i badaczy z obszaru psychologii i dziedzin pokrewnych. Uroczystość poprowadził dr. hab. Maciej Karwowski prof. UWr.

 

4

 

3

 

5

 

Zgromadzona licznie publiczność wysłuchała również wykładu naszego gościa pt. "Contributions of The Five-Factor Model and Five-Factor Theory to Understanding Persons". Profesor Costa przytaczał klasyczne ustalenia modelu Wielkiej Piątki, scharakteryzował poszczególne jego wymiary, a także wskazywał na fundamentalne znaczenie cech osobowości dla opisu i wyjaśniania zachowań człowieka. Dodatkowym, anegdotycznym i niezwykle interesującym punktem prelekcji była próba zanalizowania przy użyciu cech Wielkiej Piątki osobowości samego patrona uroczystości czyli Williama Sterna, jednego z pionierów psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych.

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

W drugim dniu wizyty studentki i studenci Instytutu Psychologii mieli również niepowtarzalną okazję uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez naszych gości. Paul Costa poprowadził zajęcia z psychologii osobowości, a Karol Costa przedstawiła nowatorski program naukowo - matematyczny, przeznaczony dla uczniów szkół wyższych w Baltimore w USA.

 

17

 

18

 

Wizyta była dla całej naszej społeczności niezapomnianym i inspirującym przeżyciem. Dziękujemy i liczymy na ponowny przyjazd Profesora Costy i jego żony do naszego Instytutu!

 

Zdj. Angelika Marcioch.