Grant Ministerstwa Zdrowia dla prof. Małgorzaty Sobol - Kwapińskiej

 

Z dumą zawiadamiamy, że prof. Małgorzata Sobol - Kwapińska z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu otrzymała dofinansowanie projektu badawczego "Lęk dentystyczny jako czynnik ryzyka problematycznego korzystania z Facebooka i stosowania substancji psychoaktywnych". Grant został przyznany w ramach Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym Ministerstwa Zdrowia na kwotę 65 500 złotych. W skład zespołu badawczego grantu wchodzą prof. Alicja Senejko z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, lek. stom. Leszek Jaśkiewicz z Gabinetu Stomatologicznego "Stomatologia" we Wrocławiu, prof. Agata Błachnio i dr Joanna Chwaszcz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz mgr Marzena Szczygieł z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu"

"Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań uzależnień behawioralnych, a konkretnie uwarunkowań problematycznego korzystania z Facebooka. Będziemy analizować zależności między lękiem dentystycznym a problematycznym korzystaniem z Facebooka. Dla porównania, badać będziemy również związek między lękiem dentystycznym a stosowaniem substancji psychoaktywnych. Ponadto, analizowana będzie perspektywa czasowa jako moderator i poczucie wstydu jako zmienna wyjaśniającą zależności między lękiem dentystycznym a problematycznym korzystaniem z Facebooka i stosowaniem substancji psychoaktywnych" - czytamy w opisie projektu. Badaniami objęci zostaną zostaną młodzież i osoby dorosłe w wieku od 16 do 65 lat. Wykorzystane zostaną wywiady ustrukturyzowane, wyniki kwestionariuszowe oraz wybrane wskaźniki zdrowia stomatologicznego.

 

Gratulujemy serdecznie i życzymy spektakularnych wyników!

 

"Źródłem finansowania grantu są środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych"

logo KBPN

Logo_BO_MZ_RGB