INKUBATOR DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ – CENTRUM METABADAŃ

 

Dr Bartosz Helfer został kierownikiem jednego z ośmiu Inkubatorów Doskonałości Naukowej powołanych przez UWr.

Celem Inkubatorów Doskonałości Naukowej jest wymierne zwiększenie osiągnięć naukowych w obszarach  badawczych, które w skali Uniwersytetu Wrocławskiego mają mniejszą rozpoznawalność międzynarodową.

Centrum Meta-Badań będzie oceniać metody i praktyki badawcze, aby zrozumieć, jak zmniejszyć stronniczość w nauce, a tym samym dostarczać bardziej wiarygodnych i pewnych wniosków z badań naukowych. Centrum będzie analizować prace naukowe i badania kliniczne w celu syntezy dowodów naukowych i szczegółowej oceny tego na ile można ufać ustaleniom badań i jakie aspekty procesu badawczego można ulepszyć, aby zwiększyć jego wartość i zmniejszyć stratę czasu i zasobów badawczych".

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o inkubatorze można znaleźć na stronie https://uni.wroc.pl/strona-glowna/o-uniwersytecie/uczelnia-badawcza/inkubatory-doskonalosci-naukowej/centrum-meta-badan/