IPs współorganizatorem XII Seminarium Neuropsychologicznego

 

 

W dniach 12-13 kwietnia 2019 w Pałacyku przy Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie odbyło się organizowane cyklicznie przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XII Seminarium Neuropsychologiczne "Mózg aktywny". Współorganizatorem tegorocznej edycji był Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

audience2

audience1

Wydarzenie rozpoczęły piątkowe warsztaty "Interfejsy mózg – komputer: ich teraźniejsze i przyszłe zastosowania", przeznaczone dla studentów naszego Instytutu. Ich prowadzący Krzysztof Malej i Ewa Ramus z Science Device przekonywali, że technologia ta jest już w zasięgu naszych rąk, opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z użyciem BCI w komunikacji z pacjentami będącymi w stanie ograniczonej świadomości. Uczestnicy warsztatów mogli przetestować na sobie system do komunikacji oparty na EEG.

dr_Bak

Część wykładową rozpoczął prof. Richard Frackowiak z Human Brain Project z wystąpieniem "How neuroimaging and informatics are changing clinical neuroscience", w ramach którego przekonywał, iż przyszłość diagnostyki chorób otępiennych zależy od mądrego wykorzystania możliwości, jakie daje analiza tzw. big data. Podzielił się również swoim doświadczeniem w prowadzeniu pionierskich badań naukowych nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu. Jako drugi w kolejności wystąpił prof. Grzegorz Króliczak z UAM w Poznaniu z referatem „Mechanizmy funkcjonalne wzrokowych i dotykowych interakcji z narzędziami”. Opowiadał o nowatorskich badaniach dotyczących mózgowej organizacji procesów poznawczej kontroli ruchu, które prowadzi we współpracy z dr. Piotrem Styrkowcem z naszego Instytutu. Następnie można było posłuchać prelekcji prof. Edwarda Nęcka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swoim wystąpieniu „Trening poznawczy: Czy skuteczna metoda aktywizacji umysłu?” podjął temat praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii poznawczej w poprawianiu uwagi, pamięci i funkcji wykonawczych u osób zdrowych i pacjentów z zaburzeniami otępiennymi. Do tego problemu odniosła się również dr Aleksandra Kudlicka z University of Exeter, która w swoim wykładzie „Rehabilitacja poznawcza dla osób z demencją” podzieliła się ze słuchaczami wynikami zakończonego właśnie projektu prowadzonego w kilku ośrodkach Wielkiej Brytanii. Dr Thomas Bak z University of Edinburgh swoje wystąpienie „Języki jako rezerwa kognitywna?” obficie ilustrował danymi z badań i przykładami, ukazującymi związek dwujęzyczności z dłuższym prawidłowym funkcjonowaniem poznawczym u osób w podeszłym wieku. Temat bardzo zainteresował słuchaczy, a dyskusja wokół niego trwała niemal tak długo jak sam wykład.Seminarium zakończyła mgr Agnieszka Żelwetro prezentacją zatytułowaną „Reminiscencja w teatrze, czyli doświadczenia neuropsychologa w dramaterapii gerontologicznej” opowiadając podczas niej o niezwykłym projekcie, w którym udział wzięli pacjenci Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie oraz studenci naszego Instytutu.

 

dr_Kudlicka

mgr_Zelwetro

prof_Frackowiak

prof_Kroliczak2

prof_Necka

warsztaty