IPs współorganizatorem konferencji naukowo - szkoleniowej o traumie

 

W dniach 18 - 19 października 2019 odbyła się organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  konferencja naukowo - szkoleniowa „Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie w systemie edukacji i w wymiarze społecznym”. Konferencję zorganizowały dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr oraz dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju naszego Instytutu.

 

4

 

Głównym założeniem konferencji było uwrażliwienie na profilaktykę traumy oraz rozwoju potraumatycznego, upowszechnienie wiedzy na temat objawów traumy u dzieci, młodzieży i dorosłych, przedstawienie autorskich metod diagnozy zaburzeń potraumatycznych i rozwoju potraumatycznego, rozwój wybranych umiejętności ukierunkowanych na oswojenie traumy w życiu oraz zaprezentowanie metod profilaktyki traumy. W spotkaniach uczestniczyło ponad 100 osób, w tym głównie psychologowie szkolni, pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy sektora pomocy społecznej, nauczyciele akademicy, a także studenci naszego Instytutu.

6

 

Dziękujemy za zainteresowanie i liczne uczestnictwo!