IPs współorganizatorem międzynarodowej konferencji z cyklu ICTM

 

W dniach 21 - 23 października 2019 we Wrocławiu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM). Tegoroczne wydarzenie zatutułowano "Digitalisation, Innovation, Education and Economic Development". Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Wrocławski, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Hochschule Emden/Leer w Niemczech, Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie, przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA).

Konferencja stała się miejscem spotkania badaczy i praktyków, którzy wymienili się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami oraz ideami dotyczącymi zagadnień w zakresie ekonomicznych, społecznych i kulturowych wyzwań w rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście nowych technologii, transformacji gospodarki, nowych technik zarządzania, modeli biznesowych oraz zasad prawnych w odniesieniu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W obradach wzięło udział 67 uczestników, w tym 37 gości zagranicznych, reprezentujących 13 jednostek naukowych z 11 krajów (m. in. uczelnie wyższe ze Niemiec, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Szwecji, Czech, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Grecji, i Iranu). Uniwersytet Wrocławski reprezentowali: dr Stefan Nowicki (Dyrektor Centrum Ealerningu UWr), nasi pracownicy - dr Alicja Keplinger, dr Jarosław Klebaniuk, dr Jolanta Kowal, prof. dr hab. Małgorzata Sobol - Kwapińska,  dr Magdalena Ślazyk - Sobol oraz mgr Marta Kowal, doktorantka, a także studenci Karolina Dreszer i Eugene Shek. W sprawnej organizacji spotkań konferencyjnych pomagali studenci z Koła Naukowego Psychologia w Biznesie - Katarzyna Franczyk, Agata Kozak, Anna Kostrzewa, Agata Kuzia, Klaudia Kuźnicka, Kacper Stelmach. Uczestnikami konferencji byli również studenci programu ERASMUS+ z Ukrainy, Turcji i Włoch oraz partnerzy projektu MACICT ERASMUS+ z Białorusi, Finlandii i z Niemiec. Honorowymi gośćmi konferencji i prelegentami byli natomiast prof. dr hab. Piotr Soja, założyciel i członek Polish Chapter of Association for Information Systems (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr Juho Mäkiö (Hochschule Emden/Leer, AIS, Niemcy), dr Herbert Vogler (Geschäftsführer bei Bayerisches Forschungsinstitut für digitale Transformation, Niemcy),  a także prof. dr hab. Mieczysław Owoc i prof. dr hab. Marcin Hernes (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

 

ICTM2

ICTM4

Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej ictm2019.edukacja.wroc.pl. Efektem naukowym konferencji będą również monografie i artykuły zamieszczone w punktowanych czasopismach naukowych.

 

ICTM3

 

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom za aktywny udział w konferencji, ciekawe prezentacje oraz wymianę doświadczeń naukowych i badawczych.