Katarzyna Miller gościnnie w IPs

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości 21 listopada w Instytucie Psychologii miało miejsce spotkanie z Katarzyną Miller, psycholożką, psychoterapeutką, filozofką, pisarką, felietonistką, postacią tyleż cenioną i uznaną, co popularną i rozpoznawalną. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Perwersyjny smak trucizny”, zorganizowane zostało przy współpracy z czasopismem Zwierciadło, a jego tematyka oscylowała wokół najnowszej książki Katarzyny Miller pt. "Instrukcja obsługi ludzi toksycznych". Prowadziła je dr Marta Kochan – Wójcik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.

 

Spotkanie miało charakter rozmowy panelowej, w której okazję miała również brać zebrana na sali liczna publiczność. Rozpoczęło się ono od zdefiniowania czym jest toksyczność w procesie wychowywania dzieci, w relacjach interpersonalnych i życiu społecznym oraz dlaczego warto o niej mówić i pisać, także w sposób naukowy. Następnie poruszone zostały kwestie związane z toksycznym środowiskiem wychowawczym, w szczególności tym, które stereotypowo przeznaczone jest dla dziewczynek i młodych kobiet. Zdaniem Katarzyny Miller trening wychowawczy, który zwykle przechodzą dziewczynki, a który przebiega m.in. w oparciu o mit miłości romantycznej i mit dziewictwa z jednej strony oraz mit Matki Polki z drugiej, produkuje szkodliwe dla samych kobiet wzorce wchodzenia w bliskie relacje interpersonalne oraz nie wyposaża ich w mechanizmy radzenia sobie w związkach z osobami toksycznymi. Wiele miejsca poświęcone też zostało społecznym normom dotyczącym płci, charakterystyce stereotypowych relacji damsko - męskich, ich dynamice, wzajemnych oczekiwaniach, pułapkach, w jakie wpadają obie płcie, a czasem właśnie toksyczności. W podsumowaniu pojawiły się sugestie dotyczące sposobów radzenia sobie z toksycznymi związkami i ludźmi, rady odnośnie tego, jak budować związki nietoksyczne oraz jak pracować nad urealnianiem własnych oczekiwań w relacjach z innymi ludźmi.

 

Serdecznie dziękujemy za wyjątkową atmosferę spotkanie, żywe reakcje publiczności, burzliwą dyskusję i wiele cennych wrażeń, organizatorom zaś za zaangażowanie!

Fotorelację ze spotkania przygotowała nasza studentka - Angelika Marcioch.

 

D29B3136

D29B3134

D29B3166

D29B3163

D29B3185

D29B3264

D29B3211

D29B3174

D29B3176

D29B3195

D29B3200

D29B3211

D29B3220

D29B3222

D29B3231

D29B3234

D29B3248

D29B3255

D29B3267

D29B3279

D29B3285

D29B3296

D29B3310

D29B3327

D29B3333

D29B3337

D29B3342

D29B3350

D29B3358

D29B3362