Koło Inicjatyw Twórczych o terapii poprzez sztukę

9 czerwca odbyła się interdyscyplinarna konferencja "Teatr zwierciadłem duszy - terapia poprzez sztukę". Wydarzenie zorganizowane zostało przez studenckie Koło Inicjatyw Twórczych, działające przy naszym Instytucie pod opieką dr Bogny Bartosz. Ideą przewodnią stało się przybliżenie słuchaczom terapii i oddziaływań terapeutycznych jako form z powodzeniem korzystających z artystycznych środków przekazu oraz sztuki jako alternatywnej metody terapeutycznej w terapiach takich jak: choreoterapia, muzykoterapia, terapia przez teatr, arteterapia czy techniki dramowe. Organizatorki za cel postawiły sobie przełamanie standardowej definicji terapii i ukazanie jej w sposób oryginalny - jako formy sztuki.

 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i otwarty. W harmonogramie znalazły się wystąpienia przybliżające słuchaczom zarówno różne dziedziny twórczości, jak i sam proces terapeutyczny, ze szczególnym wskazaniem na to, że nie są to dwa rozdzielne zagadnienia, a przeplatające się oddziaływania. W kolejności wystąpili: mgr Agata Iżykowska "Dramat jako forma autoterapii", mgr Paulina Partyka "Kulturoterapia w opiece paliatywnej", mgr Anna Szemplińska "L'Arche miejsce twórczości i życia osób z niepełnosprawnością intelektualną", Katarzyna Łobaza "5 rytmów Gabrielle Roth jako forma choreoterapii", prof. Mirosław Kocur "Terapia teatrem w Indiach i na Bali: tejjam i wajang kulit", mgr Ewa Głowacka - Fierek "Rola pieśni intuitywnej w uwolnieniu naszego naturalnego głosu", mgr Pamela Płachtij "Stanisławski i Czechow kontra nauka - czy mieli rację i co to oznacza dla świata?", mgr Joanna Szustopol "Sztuka performance art jako narzędzie arteterapii" oraz dr Joanna Gerigk"Po sznurku - terapeutyczna rola spotkania".

 

W czasie trwania konferencji miały również miejsce specjalne przedstawienie kukiełkowe, przygotowane przez Fundację L'Arche oraz wystawa rękodzieł Fundacji Opieka i Troska.

 

Gratulujemy rozmachu i czekamy na równie inspirujące wydarzenia w przyszłym roku akademickim!