Kreatywna Polska

Dr hab Piotr Sorokowski prof. UWr wraz z zespołem otrzymał ponad milion złotych na finansowanie projektu pt. "Kreatywna Polska!". Projekt ten będzie miał na celu rozwijanie kreatywności uczniów szkół podstawowych z całej Polski, a także prowadzenie badań naukowych na temat kreatywności. Projekt ten jest finansowany przez MEiN w ramach konkursu "Nauka dla społeczeństwa". Do współpracy przy projekcie będą zapraszani studenci, więc proszę trzymać rękę na pulsie i śledzić kolejne ogłoszenia.Serdecznie gratulujemy!