Kreatywna Polska, Kreatywny Dolny Śląsk, Kreatywny Wrocław! Naukowcy z Instytutu Psychologii wspierają twórczy i kreatywny rozwój dzieci i młodzieży!

 

Rusza projekt Kreatywna Polska! Zespół badaczy z Instytutu Psychologii UWr oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pod kierownictwem dra hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr, zaprasza do udziału w nim nauczycieli i nauczycielki klas drugich szkół podstawowych. Nadrzędne cele programu to rozwój kreatywności i wrażliwości kulturowej uczniów, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej. W ramach projektu, naukowcy zapraszają nauczycieli na szkolenie z zakresu psychopedagogiki twórczości oraz do realizacji treningu “Kompas Kreatywności” autorstwa Doroty Jankowskiej i Aleksandry Gajdy wśród swoich uczniów. 

Oddajmy głos autorom projektu: "Naszym głównym celem jest wdrożenie i rozpowszechnienie na szeroką skalę przebadanej pod względem skuteczności metody edukacyjnej zwiększającej kreatywność wśród dzieci i młodzieży. W opinii naukowców, pracodawców i liderów społecznych kreatywność jest powszechnie uznawana jest za jedną z podstawowych kompetencji zawodowych i społecznych oraz sił napędowych rozwoju gospodarczego i technologicznego. Czy kreatywność można zwiększać, ćwiczyć, stymulować? Odpowiedź na to pytanie na szczęście jest prosta – TAK. Dlatego, wraz z wyspecjalizowanym zespołem naukowców, ekspertów i praktyków proponujemy projekt, który spowoduje podwyższenie tej skrajnie ważnej cechy w życiu osobistym i zawodowym. Projekt ten jest zatem szansą dla 2 tysięcy polskich dzieci na lepszą przyszłość, a także jest pośrednim sposobem zwiększania innowacyjności Polski."

 

Więcej informacji na temat projektu, znajdą Państwo na jego stronie internetowej: www.kompas-kreatywnosci.pl

Formularz, za pomocą można się zgłaszać do programu dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/Sm7jmBnBE2tvFZqNA

 

Program jest finansowany przez MEiN w ramach konkursu „Nauka dla Społeczeństwa”. 

Osoby zaangażowane w projekt to dr hab. Piotr Sorokowski, prof UWr, dr Aleksandra Gajda, dr Dorota Jankowska, prof. dr hab. Maciej Karwowski, Edyta Karwowska, Agata Groyecka-Bernard, dr Izabela Lebuda, prof. UWr., Aleksandra Zielińska, Jakub Jędrusiak i Julia Szaran.