Maciej Karwowski otrzymał tytuł profesora

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta RP z dnia 05.09.2022, Maciej Karwowski – kierujący w naszym instytucie Zakładem Psychologii Twórczości – otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinach psychologia oraz pedagogika.

Profesor Maciej Karwowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował psychologię i socjologię w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie studiował pedagogikę i w której uzyskał doktorat (2004) i habilitację (2010). Od 2017 roku jest związany z naszym instytutem.

Zainteresowania naukowe Macieja Karwowskiego koncentrują się wokół trzech kwestii. Są nimi: (1) psychologia twórczości – ze szczególnym naciskiem na możliwości wspierania kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych, (2) psychologia edukacji – zwłaszcza znaczenie wyobrażeń na swój temat dla efektywności funkcjonowania uczniów w warunkach szkolnych oraz (3) metodologia nauk społecznych i statystyka.

Profesor Karwowski prowadzi intensywną współpracę międzynarodową – przez kilka lat wykładał na paryskiej Sorbonie, odbył też staż na najstarszym europejskim uniwersytecie w Bolonii. Jest członkiem zarządu 10 dywizji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) oraz zarządu International Society for the Study of Creativity and Innovation. Profesor Karwowski jako redaktor naczelny kieruje pracami rady redakcyjnej Journal of Creative Behavior – najstarszego naukowego pisma zajmującego się problematyką twórczości, a od 2014, wraz z Janiną Uszyńską-Jarmoc, redaguje pismo Creativity: Theories-Research-Application, wydawane w trybie Open Access i indeksowane w bazie Scopus.

Do tej pory Maciej Karwowski wypromował sześciu doktorów, a trzy kolejne doktoraty przygotowywane pod jego kierunkiem są aktualnie finalizowane. Dorobek publikacyjny profesora Karwowskiego obejmuje ponad 200 prac naukowych, w tym 12 autorskich lub współautorskich książek. Publikacje te były do tej pory cytowane ponad osiem tysięcy razy, co sprawiło, że profesor Karwowski znalazł się na liście 2% najczęściej cytowanych światowych naukowców.

 

Serdecznie gratulujemy!!!