Mgr Agnieszka Sabiniewicz laureatką Etiudy 6

Miło nam przekazać informację, że mgr Agnieszka Sabiniewicz, doktorantka w naszym Instytucie, otrzymała grant w konkursie ETIUDA 6, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendium doktorskie w wysokości 108 000 zł przeznaczony zostanie na realizację jej projektu badawczego "Poznawcze i osobowościowe korelaty pamięci węchowej", na który złożą się badania nad pamięcią węchową, związkami pamięci węchowej z procesami poznawczymi oraz korelatami pamięci węchowej.

 "Pamięć węchowa odnosi się do pamięci związanej z zapachami lub przez nie wywołanej. W najprostszy sposób jej działanie można sobie uzmysłowić za pomocą sytuacji, kiedy to po powrocie do domu z dłuższej nieobecności, przy przekraczaniu progu, odczuwamy nagle znajomy zapach tego miejsca. Jednocześnie docierają do nas, choć często w sposób nieuświadomiony, emocje i wspomnienia związane ze spędzonym tam czasem. Tak właśnie działa pamięć węchowa (...). Większość dotychczasowych badań skupiła się na powiązaniach pamięci węchowej z autobiograficzną (...). Jakkolwiek temat ten jest bardzo interesujący, wciąż  nie zbadano podstawowej zależności w tym obszarze, a zatem tego, czy sam poziom pamięci węchowej jest związany z jakością wczesnych wspomnień. Tymczasem wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań pilotażowych wskazują na możliwość istnienia takiej zależności. (...) Ponieważ jak dotąd przeprowadzono relatywnie niewiele badań w dziedzinie pamięci węchowej, mam nadzieję, że (...) wyniki zaplanowanych przeze mnie projektów pozwolą na lepsze zrozumienie wyjątkowej zależności łączącej pamięć węchową z czynnikami pamięciowymi, osobowościowymi i kulturowo-środowiskowymi" - czytamy w opisie projektu mgr Agnieszki Sabiniewicz.

 

Laureatce serdecznie gratulujemy, życzymy samych interesujących wyników i wielu sukcesów w pracy badawczej!