Michał Białek doktorem habilitowanym

 

Z radością informujemy, że nasz pracownik Michał Białek otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Jego badania dotyczą podejmowania decyzji, a habilitację uzyskał za tę ich część, która dotyczy sądów moralnych. Opublikowane przez niego wyniki badań znacząco pogłębiają naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ludzie rozumieją dobro i zło, a także jaka jest geneza konfliktów na tle moralnym, takich jak konflikty religijne czy  rasowe.

Dr hab. Michał Białek przeprowadził wiele ciekawych i niezwykle pomysłowych eksperymentów. Stosowane przez niego procedury zawierały na przykład instrukcje formułowania ocen odnośnie dopuszczalności tortur na podejrzanym o planowanie zamachu terrorystycznego, by zapobiec katastrofie i ocalić wiele osób. Jednym z zaskakujących wyników okazało się być to, iż osoby mające "zajętą głowę" częściej sprzeciwiały się torturom niż osoby które mogły skupić się na problemie. Inny ciekawy wynik pokazał, że osoby, które podejmują podobne decyzje w języku obcym rzadziej uwzględniają w nich aspekt moralny, upodobniając decyzje moralne do zwykłych decyzji ekonomicznych. Przytoczone wyniki, a także wiele innych wyników badań, prowadzonych przez dr hab. Michała Białka pozwalają lepiej zrozumieć, jakie są naturalne intuicje moralne, a jakie decyzje wymagają przezwyciężenia tych intuicji przez namysł.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym dr hab. Michał Białek prezentuje swoje zainteresowania i osiągnięcia naukowe: https://youtu.be/Uyol45k-3wE

Gratulujemy serdecznie!