Ogłoszenie o konkursach w grancie NCN

Dr hab. Anna Oleszkiewicz, prof. UWr ogłasza konkursy na stanowiska wykonawczyń/wykonawców (Wykonawca/czyni 1 i Wykonawca/czyni 2) oraz trzech stypendystów w ramach realizacji grantu „Rozwój zdolności węchowych a rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym - badania podłużne” finansowanego w ramach konkursu OPUS przez Narodowe Centrum Nauki (#2022/47/B/HS6/00840). Szczegółowe informacje dotyczące każdego stanowiska znajdują się w poniższych załącznikach. W razie pytań lub wątpliwości Pani Profesor zachęca do kontaktu drogą mailową.

 

Wykonawca 1

Wykonawca 2

Stypendysta (3 stypendia)