Pracownicy IPs laureatami III edycji konkursu na granty wewnętrzne

 

Serdecznie gratulujemy dr Tomaszowi Frąckowiakowi i dr Alinie Żurek, którzy zostali laureatami III edycji Konkursu na Granty Wewnętrzne UWr.

Granty wewnętrzne, adresowane do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie badań wstępnych po to, żeby móc złożyć aplikację, umożliwiającą uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych. Maksymalna kwota finansowana przyznawana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł. W III edycji Konkursu na granty wewnętrzne wpłynęło łącznie 114 wniosków, a jedynie 46 wniosków zostało wyróżnionych.

Dr Tomasz Frąckowiak otrzymał 40 000 PLN na realizację projektu badawczego: Międzykulturowe determinanty pozytywnych postaw wobec starzenia się (Intercultural determinants of positive attitudes towards aging).

Dr Alina Żurek otrzymała 31 750 PLN na realizację projektu badawczego: Trening mentalny dla pacjentów onkologicznych poddawanych radioterapii: randomizowane kontrolowane badanie/ Mental training for oncology patients in radiotherapy: a randomized controlled trial.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań!

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://uwr.edu.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/trwajace-konkursy/iii-edycja-konkursu-na-granty-wewnetrzne/