Prof. Anna Brytek - Matera laureatką w programie stypendialnym im. Mieczysława Bekkera

Z radością informujemy, że prof. Anna Brytek - Matera otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w czwartej edycji programu im. Mieczysława Bekkera. Stypendia NAWA otrzymało w tej edycji 176 badaczek i badaczy (spośród 507 kandydatów) z polskich uczelni oraz innych jednostek naukowych.

Program im. Bekkera jest jednym z najważniejszych programów stypendialnych w Polsce, umożliwia wyjazd i realizację badań w wiodących ośrodkach naukowych na całym świecie.

 

W ramach programu im. Mieczysława Bekkera prof. Anna Brytek – Matera zrealizuje badania naukowe w jednym z (2 procent) najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie – Western Sydney University (School of Medicine, Department of Mental Health).

 

Projekt badawczy Dokładność diagnostyczna DSM-5 i ICD-11 w zaburzeniach odżywiania: ocena cech klinicznych w reprezentatywnej próbie osób dorosłych będzie realizowany we współpracy z prof. Phillipą Hay, światowej sławy specjalistką w zakresie leczenia zaburzeń odżywiania (dyrektorem The Translational Health Research Institute (THRI) Eating Disorder and Body Image Network (EDBI)).

 

Link z informacjami o programie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-bekker-nawa-szansa-na-prestizowy-staz-badawczy

Gratulujemy serdecznie i życzymy pomyślnej realizacji projektu!