Prof. Jan Strelau wyjątkowym gościem IPs

W piątek 26 kwietnia w naszym Instytucie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Naszym gościem był wybitny polski psycholog Profesor Jan Strelau. Profesor jest autorem przełomowej w psychologii pracy "Temperament i typ układu nerwowego", w której wyłożył opracowaną przez siebie oryginalną Regulacyjną Teorię Temperamentu, a także wielu artykułów naukowych. Jest również współautorem najważniejszych narzędzi do pomiaru temperamentu, adoptowanych do wielu wersji językowych i powszechnie używanych na świecie. Studentom znany jest również jako autor i współautor licznych podręczników akademickich, takich chociażby jak "Psychologia temperamentu", "Psychologia różnic indywidualnych" czy "Psychologia. Podręcznik akademicki". W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo - dydaktycznej, za podejmowaną wieloletnią pracę zawodową i działalność społeczną. Jest też laureatem wielu innych prestiżowych odznaczeń i nagród, m. in. tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody New Europe Prize czy Nagrody Life-Time Achievement, przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Osobowości.

 

D29B9070

D29B9076

 

D29B9095

Wydarzenie z udziałem Profesora odbyło się pod hasłem "Jak pasja i ugruntowany system wartości wpływają na sukces badawczy". W trakcie jego trwania dzielił się on swoim wieloletnim, ugruntowanym doświadczeniem psychologa, nauczyciela, badacza, obserwatora życia społecznego. Można było posłuchać wielu porywających anegdot, inspirujących i wartościowych wskazówek, mądrych i oryginalnych spostrzeżeń, a także wziąć udział w dyskusji, porozmawiać i uzyskać autograf.

D29B9111

D29B9113

D29B9117

D29B9122

D29B9149

D29B9154

D29B9188

D29B9177

D29B9206

D29B9228

D29B9258

 

 

Fotorelację z wydarzenia przygotowała nasza studentka Angelika Marcioch.

 

Dziękujemy naszemu wspaniałemu Gościowi za przybycie, a Wam za liczną i serdeczną obecność!