Prof. Małgorzata Dobrowolska z gościnnym wykładem w IPs

 

Semestr letni przywitaliśmy gościnnym wykładem dr hab. Małgorzaty Dobrowolskiej, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach „Człowiek w kontekście IV rewolucji przemysłowej”. Nasza Prelegentka, ekspertka psychologii pracy i organizacji, podzieliła się swoimi doświadczeniami naukowymi oraz praktycznymi w zakresie zmieniającego się środowiska zawodowego, postępu technologicznego i społecznego, w szczególności IV rewolucji przemysłowej.

Prof. Dobrowolska w niezwykle ciekawy i inspirujący sposób przedstawiła, czym jest filozofia zarządzania i organizowania biznesu z wykorzystaniem nowych technologii. Opowiadała o tym, w jaki sposób  postęp technologiczny i społeczny ma swoje odbicie w funkcjonowaniu organizacji, w nowych środowiskach pracy 4.0., w nowych zespołach pracowniczych organicznych i nieorganicznych. Przedstawiła także wiele nowych kierunków badań uwzględniających relację pomiędzy człowiekiem a zautomatyzowanym środowiskiem pracy. Wykład stanowił cenną refleksję w zakresie aktywności zawodowej człowieka w obliczu zmieniającej się rzeczywistości technologicznej.

 

Dziękujemy za cenną dawkę wiedzy!