Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera została laureatką nagrody Ministra Edukacji i Nauki

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera, która pełni w naszym Instytucie funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Żywienia oraz Studiów Podyplomowych Psychodieteyka, została laureatką nagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawanej w kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Wraz z gronem wybitnych naukowców, praktyków klinicznych i psychoterapeutów otrzymała nagrodę zespołową za współautorstwo podręcznika akademickiego nt. "Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży" pod redakcją Iwony Grzegorzewskiej, Lidii Cierpiałkowskiej i Anety R. Borkowskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2020).

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera jest autorką rozdziału dotyczącego „Otyłości dzieci i młodzieży”.

Gratulujemy i zapraszamy do ciekawej lektury!