Prof. dr hab. Katarzyna Schier gościnnie w IPs

 

W piątek 11 stycznia w naszym Instytucie gościła prof. dr. hab. Katarzyna Schier, wybitna uczona, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autorka głośnej ostatnio książki "Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Pani Profesor na co dzień pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a pracę naukową z powodzeniem łączy praktyką kliniczną. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym ważnych, czytanych i dyskutowanych pozycji książkowych,  prezentujących wyniki badań własnych oraz studia kliniczne.

Prof. dr hab. Katarzyna Schier wygłosiła w Instytucie Psychologii wykład "Dorosłe, czyli niewidzialne dzieci – namysł nad problematyką odwrócenia ról w rodzinie", nawiązujący do wydanej w 2014 roku pierwszej w polskiej psychologii monografii naukowej, w której zaprezentowane zostały badania nad uwarunkowaniami i konsekwencjami zjawiska parentyfikacji, czyli przejmowania przez dzieci emocjonalnej lub instrumentalnej opieki nad rodzicami. Po części wykładowej przyszedł czas na dyskusję. Z sali padały pytania o m.in. o kulturowe i rodzinne uwarunkowania zjawiska parentyfikacji oraz możliwości i efektywność terapii osób cierpiących w wyniku ukrytych form przemocy w rodzinie. W tej części spotkania odbyła się też dyskusja panelowa poświęcona problematyce zaburzeń obrazu ciała oraz roli cielesności w psychoterapii, którą prof. Schier od lat bada i prezentuje w swoich pracach. W żywej i inspirującej dyskusji uczestniczyły także dr Bianka Lewandowska i dr Marta Kochan - Wójcik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia, psychoterapeutki i badaczki tej problematyki.

 

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W auli naszego Instytutu zgromadzili się zarówno nasi studenci, jak i pracownicy oraz czytelnicy prac prof. Schier, w tym także osoby spoza Wrocławia.

 

Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy na spotkania z kolejnymi gośćmi już niebawem!

 

IMG_4669-3

IMG_4671-4

IMG_4681-8

IMG_4675-5

IMG_4665-2

IMG_4684-9

IMG_4738-15