Prof. dr hab. Piotr Sorokowski członkiem Rady Uniwersytetu Wrocławskiego

Z dumą informujemy, że Dyrektor naszego Instytutu prof. dr hab. Piotr Sorokowski został wybrany członkiem pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. Rada składa się z 9 członków, znajdują się w niej osoby spoza kadry uniwersyteckiej m. in. były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, prezes zarządu i dyrektor Centrum Technologicznego IT w PPG GBS Poland Sp. z o. o. oraz członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego - Wojciech Hann, wybrana na przewodniczącą wiceprezydent ds. polityki wynagrodzeń i benefitów oraz systemów informatycznych, wpierających zarządzanie personelem w DeLaval - Jolanta Hoffman, a także profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego - Jerzy Korczak, Maciej Kryza i Eugeniusz Zych oraz Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rada powołana została do celów opiniowania projektów strategii Uniwersytetu Wrocławskiego, monitorowania gospodarki finansowej i zarządzania Uniwersytetem, ewaluacji kandydatów na Rektora oraz opiniowania i zatwierdzania kwestii związanych z planami rzeczowo - finansowymi, sprawozdaniami i statutem Uniwersytetu. Członkowie Rady powoływani są kadencyjnie przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowej roli!