Psychologiczne aspekty jedzenia tematem wykładu dr hab. Anny Brytek - Matery, prof. UWr

 

Nowy semestr akademicki planujemy podobnie jak poprzedni uatrakcyjnić wykładami online naszych pracowników i specjalistów. W poniedziałek 28 września rozpoczęliśmy otwartym wykładem dr hab. Anny Brytek - Matery prof. UWr, kierowniczki Zakładu Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab, a także Studiów Podyplomowych "Psychodietetyka", działających przy naszym Instytucie. Wykład zatytułowany "Jedzenie i jego psychologiczny aspekt: (nie)prawidłowe wzorce żywieniowe" wzbudził ogromne zainteresowanie w internecie, ostatecznie uczestniczyło w nim aktywnie ponad półtora tysiąca osób.

Podczas wykładu prof. Brytek - Matera poruszyła kwestie psychologicznych aspektów jedzenia w kontekście prawidłowych i nieprawidłowych wzorców żywieniowych. W pierwszej części zwróciła uwagę na zasady prawidłowego żywienia oraz fakt, że rekomendacje żywieniowe zależą od fazy rozwojowej, położenia geograficznego, rodzaju stosowanej diety i poziomu aktywności fizycznej. W odpowiedzi na pytanie "dlaczego jemy to, co jemy?" omówiła trzy modele żywieniowe (rozwojowy, poznawczy i psychofizjologiczny), jak i również style jedzenia (punktowy i przedziałowy). Druga część wykładu odnosiła się do wpływu emocji na jedzenie oraz charakterystyki jedzenia emocjonalnego, jedzenia w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne i jedzenia restrykcyjnego. W kontekście ostatniego, wyjaśniony został model granic regulacji. Dodatkowo, ta część wykładu obejmowała charakterystyką dwóch prototypowych zaburzeń ożywiania (jadłowstręt psychiczny i bulimia psychiczna) oraz zachowań ortorektycznych. Podczas wykładu został zaprezentowany obraz kliniczny zaburzeń odżywiania oraz ortoreksji. Wykład był wzbogacony o przykłady przypadków klinicznych.

Dziękujemy za liczną obecność i zapraszamy na kolejne wydarzenia pod szyldem naszego Instytutu!

Zdj. Anna Matera - Brytek