Publikacje studenckich prac empirycznych w czasopiśmie "Ogrody Nauk i Sztuk"

 

 

W czasie wakacji ukazał się kolejny numer czasopisma "Ogrody Nauk i Sztuk", a w nim m. in. publikacje prac empirycznych naszych studentek i studentów, stanowiących efekt badań prowadzonych w ramach studenckich projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii.

"Ogrody Nauk i Sztuk" to interdyscyplinarne czasopismo internetowe promujące młode talenty naukowe z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Publikują w nim osoby, stawiające swoje pierwsze kroki, uczące się warsztatu naukowego oraz chcące zaprezentować wyniki swoich badań szerszemu gronu. Zawarte w nim teksty poddane zostają procesowi recenzji, który odpowiada redaktor naczelny Aleksander Kobylarek z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania czasopisma pozyskiwane są z fundacji Pro Scientia Publica.

Zachęcamy serdecznie do lektury aktualnego numeru czasopisma pod linkiem: https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/issue/view/19