Publikacje studenckich prac empirycznych w czasopiśmie "Ogrody Nauk i Sztuk"

 

Kolejny rok z rzędu nasi studenci i studentki publikują swoje artykuły w czasopiśmie  "Ogrody Nauk i Sztuk". Tym razem trzy grupy młodych badaczy opublikowało wyniki swoich prac empirycznych stanowiących efekt badań prowadzonych w ramach studenckich projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii.

Katarzyna Batko, Izabela Rejment, Marcelina Szydłowska oraz Jarka Wencel -  „Akceptacja agresji kobiet w zależności od jej zgodności ze stereotypem.”

Katarzyna Leska oraz Paulina Nawrocka – „Odczuwany lęk w pandemii a wierzenia spiskowe i wybrane wzorce adaptacji.” 

Paulina Nowicka oraz Kaja Kowalska – „Prymowanie starości w grze komputerowej a szybkość funkcji poznawczych.”

"Ogrody Nauk i Sztuk" to interdyscyplinarne czasopismo internetowe promujące młode talenty naukowe z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Publikują w nim osoby, stawiające swoje pierwsze kroki, uczące się warsztatu naukowego oraz chcące zaprezentować wyniki swoich badań szerszemu gronu. Zawarte w nim teksty poddane zostają procesowi recenzji, który odpowiada redaktor naczelny Aleksander Kobylarek z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania czasopisma pozyskiwane są z fundacji Pro Scientia Publica.

Zachęcamy serdecznie do lektury aktualnego numeru czasopisma pod linkiem: https://ogrodynauk.pl/index.php/onis

A naszym studentkom serdecznie gratulujemy!