Rekordowa rekrutacja na studia w IPs

fot. Magdalena Marcula - Biuro ds. Promocji UWr

Kilkusetletnia tradycja Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje nasz Instytut do utrzymywania wysokiego poziomu naukowego i kształcenia psychologów na najwyższym poziomie.

Ma to także swoje odzwierciedlenie w rekrutacji na studia. Jak co roku, psychologia w naszym Instytucie, cieszyła się rekordową popularnością. W tym roku, o jedno miejsce, starało się ponad 23 kandydatów z bardzo wysokimi wynikami matur, dając nam pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków na całym Uniwersytecie Wrocławskim! Dziękujemy za zainteresowanie i zaufanie!

Dlaczego tak się dzieje? Dokładniej motywacji kandydatów nie znamy, ale wiemy na pewno, że studiowanie w naszym Instytucie charakteryzuje indywidualizacja, elastyczność i mobilność. Polega to na tym, że każdy Student może dostosować swoje studia do posiadanych zainteresowań i planów zawodowych. Oferujemy trzy specjalności psychologiczne.

Wszystkim zainteresowanym pracą w zawodzie diagnosty czy psychoterapeuty polecamy specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia. Studenci podczas nauki pogłębiają wiedzę zarówno z zakresu psychopatologii, jak i psychologii pozytywnej oraz zdrowia. Rozszerzają kompetencje diagnostyczne, poznają podstawy udzielania pomocy psychologicznej, psychoprofilaktyki, prowadzenia konsultacji i psychoterapii. 

Studenci wybierający specjalność z zakresu psychologii społecznej, organizacji i zarządzania nabywają wiedzę i umiejętności z obszaru psychologii procesów grupowych, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi (HR), doradztwa zawodowego oraz rekrutacji, szkolenia i oceny pracowników. Zajęcia na tej specjalności dają przygotowanie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach, służbach mundurowych i cywilnych – dając możliwość realizacji siebie w organizacji tamtejszej pracy, dokonywania diagnozy predyspozycji pracowników i prowadzenia szkoleń.

Wszystkim Studentom, którzy chcą nauczyć się jak wspierać prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży a także zapobiegać, rozwiązywać i mediować w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom u młodych ludzi polecamy specjalność: psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży. Zdobytą wiedzę i umiejętności nasi Absolwenci wykorzystują w pracy w systemie oświaty, placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych i zajmujących się wczesną interwencją.

W konsekwencji nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie na rynku pracy, także dlatego, że pracodawcy tradycyjnie ufają kompetencjom absolwentów szkół państwowych.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na studia wieczorowe. Nasz program studiów w trybie wieczorowym składa się z takich samych zajęć jak na studiach dziennych, a w obu trybach studiowania wykładają ci sami nauczyciele akademiccy.

Sprawdź ofertę naszych studiów wieczorowych.

 

Nie czekaj i zapisz się on-line! >>>