Rekrutacja specjalna do Szkoły doktorskiej - stanowisko w grancie NCN Preludium-Bis "Dlaczego opowiadamy historie?"

 

Dr hab. Piotr Sorokowski prof. Uwr otrzymał finansowanie na grant NCN w konkursie Preludiom-Bis. Przeczytajcie czego dotyczy. Dlaczego opowiadamy historie? Jaki jest wpływ opowieści na relacje międzyludzkie, na tych którzy je tworzą, i na tych którzy ich słuchają? Storytelling czyli tworzenie opowieści bądź sztuka opowiadania historii nie tylko towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, ale jest też jednym z najczęściej podejmowanych tematów w naukach humanistycznych i społecznych. Prace takich autorów jak Pinker, Boyd, czy Gottschall doprowadziły do ożywionych dyskusji między uczonymi nad rolą opowiadania historii w ewolucji człowieka. Czy storytelling daje przewagę w konkurencji wewnątrzgrupowej? A może opowiadanie historii nie jest adaptacją na poziomie indywidualnym, ale przynosi korzyści na poziomie grupy?Czy storytelling odgrywa rolę w przekazywaniu informacji istotnych dla przetrwania grupy? A może zwiększa spójność społeczną? Zaskakującym faktem jest to, że wszystkie te rozważania opierają się w bardzo małym stopniu na danych empirycznych, a w znacznie większym na domysłach, założeniach i indywidualnych obserwacjach. Dlatego też w ramach projektu sprawdzimy podstawowe i równocześnie najważniejsze hipotezy na temat storytellingu z zakresu psychologii ewolucyjnej, kulturowej i społecznej, które nigdy wcześniej nie były testowane empirycznie. Badania będą prowadzone w populacjach tradycyjnych, wśród których tego typu projekt jest uzasadniony nie tylko ze względu na typ populacji, ale także dlatego, że opowiadanie historii jest ważną częścią życia plemion tradycyjnych. 

W grancie tym finansowana jest pozycja doktoranta - link do konkursu poniżej.

Od zawsze marzyłeś o karierze naukowej? Pasjonują Cię egzotyczne podróże? Możesz jeszcze w tym roku zgłosić się do Szkoły Doktorskiej IPS UWR? Zapraszamy! Możliwości tego typu doktoratów tylko w Instytucie Psychologii UWr! link do oferty w bazie NCNhttps://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=190999

Jesteś jeszcze za młoda/y na studia doktoranckie, ale zainteresowały Cię opisane powyżej badania? Śledź dalsze ogłoszenia prof Sorokowskiego który cyklicznie prowadzi badania w Afryce, Amazonii i Papui lub napisz do niego maila z zapytaniem o możliwą współpracę.