Rozstrzygnięcie konkursu

"W konkursie na stanowisko doktoranta w projekcie "Twórcza sprawczość: pomiar, mechanizmy, wspieranie” (2022/45/B/HS6/00372) wpłynęła jedna kandydatura - mgr Aleksandry Zielińskiej. Komisja w w składzie prof. prof. Maciej Karwowski (przewodniczący), Michał Białek i Piotr Sorokowski, w dniu 28.02.2023 stwierdziła, że kandydatura spełnia kryteria formalne oraz merytoryczne i pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie Aleksandry Zielińskiej jako doktorantki w ww. projekcie. Gratulujemy!"