Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktorantki_a w projekcie badawczym kierowanym przez prof. Macieja Karwowskiego.

Dwa-stanowiska-badawcze-w-grancie

 

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronach Instytutu Psychologii oraz Narodowego Centrum Nauki w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisku doktorantki_a w projekcie „Twórcza sprawczość: pomiar, mechanizmy, wspieranie” kierowanym przez prof. Macieja Karwowskiego, a finansowanym w ramach konkursu OPUS23 Narodowego Centrum Nauki, wpłynęły trzy kandydatury. Komisja w składzie prof. Michał Białek, prof. Maciej Karwowski (przewodniczący) oraz prof. Piotr Sorokowski po zapoznaniu się z kandydaturami i ich ocenie wedle kryteriów Narodowego Centrum Nauki, zdecydowała się rekomendować do zatrudnienia w projekcie magister Lidię Wojtycką.

Gratulujemy!