Spotkanie z Jackiem Rydlewskim w IPs

W poniedziałek 15 października w naszym Instytucie po raz kolejny wystąpił z prelekcją Jacek Rydlewski, uznany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii. Wykład nosił tytuł "Myślenie systemowe w terapii indywidualnej" i miał charakter otwarty. Rozpoczął się od przybliżenia słuchaczom kategorii myślenia systemowego, w kontekście biologicznym, filozoficznym, a następnie psychologicznym i praktyki terapeutycznej. Wiele miejsca poświęcono omówieniu zastosowań myślenia systemowego w codziennym życiu i w pracy z klientami oraz budowaniu świadomości funkcji, jakie może ono pełnić w obu tych obszarach. Jedną z zasadniczych kwestii poruszanych podczas prelekcji było przedstawienie myślenia systemowego jako ważnej i przydatnej kategorii analitycznej zarówno w doświadczaniu siebie, jak i w pracy terapeutycznej. Spotkanie cieszyło się ogromną frekwencją, zgromadziło słuchającą z uwagą i zaangażowaniem publiczność.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom, a także uczestniczkom i uczestnikom wydarzenia!

 

Fotorelację przygotowała nasza studentka - Angelika Marcioch.

 

D29B2251

D29B2255

D29B2265

D29B2271

D29B2279

D29B2293

D29B2296

D29B2301

D29B2311

D29B2316

D29B2317

D29B2346

D29B2349

D29B2359