Studenci IPs w międzynarodowym kursie e-learningowym Comparative Global Aging

Od października tego roku wybrani studenci naszego Instytutu mają niepowtarzalną okazję uczestniczenia w pilotażowym kursie e-learningowym z zakresu gerontologii. Program kursu realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Nebraska w Omaha oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pomysłodawcami i autorami zajęć są: prof. Lyn Holley z Departamentu Gerontologii Uniwersytetu Nebraska w Omaha, dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF we Wrocławiu oraz dr Alina Żurek z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu, a adresowany jest do przyszłych psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów i specjalistów dziedzin pokrewnych. W zajęciach uczestniczą studenci amerykańscy i polscy, w tym nasze studentki 5 roku psychologii: Marta Lenart, Maria Maćkowiak oraz Aleksandra Sandurska. Ma on charakter eksperymentu dydaktycznego, którego efekty opublikowane zostaną w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

"W świecie nowoczesnych technologii możliwe staje się porozumiewanie oraz  międzykontynentalna i międzykulturowa edukacja na odległość. Takie możliwości daje Cyber Course - Comparative Global Aging, zajęcia poświęcone demograficznym, społecznym, psychologicznym i zdrowotnym kontekstom starości w różnych krajach i kulturach.

Celem kursu jest uzyskanie świadomości tego, czym jest starość, na czym polega doświadczenie starzenia się w różnych krajach i kulturach oraz jak bardzo doświadczenie starzenia się uwarunkowane jest społeczną i zdrowotną polityką państwa wobec osób starszych, wykorzystując Polskę i USA jako wzorce, ale biorąc pod uwagę również szerszy kontekst geograficzny tj. Amerykę Północną i Unię Europejska oraz niektóre kraje poza UE. Udział w kursie wyposaża studenta w tzw. kompetencje globalne rozumiane jako zdolność do badania lokalnych, globalnych i międzykulturowych problemów w temacie starości i starzenia się, do zrozumienia i doceniania perspektyw i światopoglądów ludzi żyjących w innych krajach i kulturach, do angażowania się w otwarte, odpowiednie i skuteczne interakcje z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur, oraz działania na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych" - mówi dr Alina Żurek, zarysowując w ten sposób ideę i koncepcję kursu.

 

Gratulujemy inicjatywy i rozmachu dydaktycznego, życzymy wielu sukcesów!