Studenci IPs zaangażowani w badania dr Anny Oleszkiewicz

Grupa naszych studentów IV i V roku prowadzi pod kierownictwem dr Anny Oleszkiewicz badania w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Sesje prowadzone są z udziałem młodzieży z głębokim niedosłuchem (próg słyszenia 90dB i powyżej) i obejmują badania społeczne, zarówno w formie kwestionariuszowej, jak i behawioralnej, badania sensoryczne dotyczące wrażliwości dotykowej, smakowej i węchowej oraz badania z zakresu wokalizacji i akustyki emocji. Projekt realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (#2017/25/B/HS6/00561). Spotkania odbywają się w internacie działającym przy szkole, przez cztery popołudnia w tygodniu. Badania potrwają do końca roku 2018. 

 

W projekt zaangażowani są: Sandra Chudak, Sara Dusza, Agata Głuszak, Paulina Idziak, Anna Janczak, Joanna Malinowska, Justyna Płachetka, Michał Pieniak, Marta Rokosz, Maja Rybka, Michał Stefańczyk, Magda Susarska i Lidia Wojtycka.

 

Ekipa badawcza bardzo dziękuje Dyrekcji Ośrodka, p. Ewie Dobrowolskiej i p. Krzysztofowi Kowalowi oraz wszystkim nauczycielom, którzy wspierają ją w organizacji i komunikacji z niesłyszącymi uczniami, ze szczególnym uwzględnieniem p. Wojciecha Dobrowolskiego. Dziękuje też serdecznie młodzieży za pouczające i pełne otwartości spotkania. Współpraca w  ramach badań otwiera drogę do pogłębiania wiedzy psychologicznej, a także do nabywania praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy psychologa.

 

Życzymy powodzenia i satysfakcjonujących rezultatów!