Studenci z Pracowni HR IPs we współpracy z architektami

Od marca 2018 roku w Instytucie Psychologii działa Pracownia HR, której głównym celem jest zapoznanie naszych studentów z praktyką zawodową w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resource Managment - HRM), a także pogłębianie kompetencji niezbędnych do pracy w działach personalnych, w roli trenerów biznesu, konsultantów, asesorów oraz specjalistów posługujących się coachingiem jako narzędziem rozwojowym. W działania Pracowni zaangażowani są przede wszystkim studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci, wykorzystujący zawodowo psychologię pracy i organizacji. Pracownia współpracuje z uczelniami wyższymi, instytucjami oświatowymi oraz przedsiębiorstwami. Jej działaniami kieruje dr Magdalena Ślazyk – Sobol z Zakładu Psychologii Zarządzania.

 

Od października tego roku w ramach Pracowni zainicjowana została współpraca naszych studentów z renomowanym studiem architektonicznym Q2, gdzie będą mieli okazję pracować z architektami, projektantami i inżynierami. Aleksandra Kulwinek, Natalia Młynarczyk, Patryk Molski, Monika Wróbel i Alina Zimońska prowadzić będą dla pracowników studia warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, team bulidingu, skutecznej obsługi klienta, time managmentu oraz rozwiązywania konfliktów grupowych. Kolejno - w planach jest przeprowadzenie przez asesorów Pracowni HR badań kompetencji liderskich wśród kadry zarządzającej firmą Q2.

 

Studio Q2 oferuje również aktualnie naszym studentom staż pod okiem psychologa, pracującego w obszarze marketingu. Od kandydatek i kandydatów oczekiwane są: zainteresowanie marketingiem i public relations, kreatywność, sprawne posługiwanie się językiem polskim i umiejętność redagowania tekstów, sumienność, zorganizowanie i otwartość na stałe poszerzanie swoich kompetencji. Mile widziane są oczywiście zainteresowanie architekturą i designem. Ogłoszenie śledzić można pod tym linkiem: http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Pracownie/Pracownia-HR/Praktyki-i-staze, a także na FB Pracowni: https://www.facebook.com/pracownia.HR.UWr

 

Gratulujemy, życzymy dużej ilości sukcesów oraz interesujących i intratnych rezultatów!