Studenckie Koło Naukowe GENDERÓWKA z warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży i dzieci szkolnych

 

Semestr zimowy okazał się pracowitym okresem dla Studenckiego Koła Naukowego GENDERÓWKA, działającego przy naszym Instytucie pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Jedynym z ważnych celów aktywności Koła jest rzetelna edukacja w kwestii społecznej psychologii płci i różnic płciowych, w tym stereotypów płciowych oraz ich znaczenia w codziennym funkcjonowaniu, a także promowanie działań antydyskryminacyjnych i prorównościowych. W ostatnich tygodniach i dniach GENDERÓWKA prowadziła kilka warsztatów dla grup młodzieży licealnej, a także zajęcia otwarte dla dzieci szkolnych. 

 W poniedziałek 25 listopada w XV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu, miały miejsce spotkania z udziałem uczennic i uczniów klas pierwszych. Krótki wykład pt. Stereotypy. Skąd się biorą i dlaczego mają nad nami władzę? wygłosiła dr Katarzyna Serafińska. Następnie odbyły się warsztaty pt. Płeć i jej znaczenie w kontekstach społecznych. Celem zajęć było przekazanie aktualnej wiedzy na temat stereotypów i ich wybranych konsekwencji, a także przybliżenie samego pojęcia gender, w szczególności zwrócenie uwagi, że jest dziś ono często używane w niewłaściwych z punktu widzenia nauki kontekstach oraz pojawia się w związku z nim w popularnych mediach wiele nierzetelnych informacji i mitów. Warsztaty posłużyły również uwrażliwieniu młodzieży na stereotypizację płciową, a także budowaniu świadomości, że dyskryminacja ze względu na płeć dotyczyć może każdego z nas. Warsztaty w równoległych grupach poprowadzili: Margareta Poręba, Piotr Rogoz, Aleksandra Wygnaniec i Aleksandra Żurowska.  

 

XV5

XV1

 

XV3

 

W środę 4 grudnia w budynku naszego Instytutu powtórzono warsztaty, tym razem specjalnie dla licealistek i licealistów z I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie. W ich trakcie również poruszano kwestie związane ze stereotypizacją płciową. Wszystkim proponowanym na zajęciach zadaniom towarzyszyła ożywiona rozmowa, w trakcie której uczestniczki i uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, a także doświadczeniami z zakresu stereotypizacji. Ćwiczenia miały za zadanie umożliwienie wczucia się w sytuację osób dyskryminowanych ze względu na swoją płeć, ale też ze względu na status ekonomiczny, orientację seksualną czy wiek. Prowadzący poruszali m. in. treści, związane z takimi zjawiskami społecznymi jak odwet na sprawczych kobietach czy toksyczna męskość. Pobudziło to żywą dyskusję na temat współczesnej rzeczywistości oraz problemów, z jakimi borykają się kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Uczestnicy zachęceni zostali do przedstawienia własnych pomysłów na redukcję społecznych różnic płciowych czy uświadamianie przyszłych rodziców oraz instytucji, w jaki sposób stereotypy mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne oraz społeczny rozwój chłopców i dziewczynek. Zajęcia poprowadzili: Lidia Grabowska, Piotr Rogoz, Weronika Rudek i Aleksandra Żurowska. Nad programem warsztatów dla młodzieży czuwali: Lidia Grabowska, Karolina Kwaśniak - Kwaśniewska, Monika Perkowska, Piotr Rogoz, Weronika Rudek, Aleksandra Wygnaniec i Aleksandra Żurowska.

 

nysa 2

 

nysa3

 

nysa4

 

W sobotę 7 grudnia w budynku Instytutu Psychologii odbyły się również zajęcia otwarte dla dzieci pod hasłem Czy gender jest potworem? Brały w  nich, za zgodą rodziców, udział dzieci w wieku 8 - 11 lat. Celem warsztatów było przybliżenie dzieciom naukowego znaczenia pojęcia gender, pod którym współczesna nauka rozumie ogół znaczeń, przekonań i oczekiwań społecznych, wiązanych w danej kulturze i w danym okresie historycznym z płcią, a jednocześnie odmitologizowanie go. Podczas zajęć dzieci miały okazję zapoznać się z tym, jakich sfer naszego funkcjonowania dotyczy gender, a także czym jest pozytywna kobiecość i pozytywna męskość. Dodatkowym, ale ważnym celem proponowanych warsztatów było zwrócenie uwagi na to, że dziewczynki i kobiety oraz chłopcy i mężczyźni w pewnych aspektach różnią się, ale jednocześnie są równi i powinni spotykać się z jednakowym szacunkiem i aprobatą ze strony otoczenia. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów otrzymali wyjątkowy dyplom oraz kartę pracy, którą mogli zabrać do domu. Zajęcia przebiegły w atmosferze zabawy, ożywionych rozmów z dziećmi oraz wielu interaktywnych zabaw. Warsztat poprowadziły: Alicja Baś, Lidia Grabowska, Joanna Malinowska i Weronika Rudek. Za szatę graficzną wydarzenia odpowiedzialna była Maja Rybka.

gender1

gender2

 

W imieniu GENDERÓWKI dziękujemy za zaufanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach! Zapraszamy też na kolejne odsłony działań Koła!