Stypendium MNiSW dla studentki IPs Lidii Wojtyckiej

 

Z dumą informujemy, że nasza studentka Lidia Wojtycka już po raz drugi otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w kwocie 17 000 zł. Spośród ponad 900 wniosków przedstawionych Ministrowi przez rektorów uczelni wyższych w całej Polsce, stypendia otrzymało ostatecznie 432 studentek i studentów, w tym 9 z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://uni.wroc.pl/studenci-uwr-ze-stypendiami-mein/